Verklaring goed gedrag aanvragen online dating

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen.

In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.

Meer informatie hierover leest u op de website van Justis.

Maak de afspraak digitaal of bel naar: 0598-658888 U betaalt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) bij de aanvraag.

Verder heeft u nodig: Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt.

Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal al binnen anderhalve week. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Het kan alleen als de organisatie die de VOG van u vraagt, de aanvraag online voor u heeft klaargezet.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35 (tarief 2016). En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF. Houd uw burgerservicenummer, Digi D en i Deal-gegevens bij de hand.

U vraagt de verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij Justis.

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die er om vraagt, bv. Als u gaat werken in het buitenland en voor een adoptie kunt u een spoedprocedure vragen. Kunt u niet aan de voorwaarden voor een online aanvraag voldoen, bv. Gebruik dan het papieren aanvraagformulier en kom op afspraak naar de balie.

U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente. Van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. U kunt alleen met pinpas betalen in de stadswinkels.

348 Comments

  1. At Lavalife.com, we believe that dating should be fun. Kick the common dating myths to the curb and start meeting great new people today. Follow us on social media by clicking the buttons below.

Comments are closed.