Radio borovo selo online dating free asian american dating sites

Da se podsjetimo: Zasto su Srbi potpisali Dayton i stime priznali Bi H? Tek tada je Delibegoviću dozvoljeno da se, zajedno sa njima, vrati u Tuzlu.Zato sto je samo malo falilo da zavrse kao Krajina. MILOŠEVIĆ Molim te, ovo treba da razumeš, jer što se kaže, nemogu da ti sve objašnjavam. MILOŠEVIĆ Od strateškog značaja je za budući RAM, znaš šta je RAM... MILOŠEVIĆ ..banjalučka grupacija bude sposobna i mobilna. MILOŠEVIĆ Zato moraš, pod jedan, obezbedi da ona bude sposobna i mobilna i da nema nikakvih problema. Evo, mi smo spremni, 170 u Mrkonjiću i 150 u Šipovu i oni su spremni da idu na Kupres. KARADŽIĆ Ne, ne, ovo je..mislim da jeste on, jeste. Prema izjavama očevidaca, do sukoba je došlo na slijedeći način: Kada je čelo drugog dijela kolone bilo u visini autobusne stanice na Brčanskoj Malti, iz Skojevske ulice je sa jednog vojnog vozila otvorena vatra.CNN pise: Bosnian and Croat forces push northwestward September 18, 1995The combined offensive of Bosnian government and Croat forces, supported by regular Croatian army units, is pushing the Serbs back along a broad front, and causing significant casualties. razgovori izmedju MIlosevica i Karadzica i ostale bande: ... I dva, za jedan sat se javi Uzelcu sa pozivom na dogovor na najvišem mestu. MILOŠEVIĆ Prema tome, ja te molim, broj jedan i broj dva lično moraš regulisati, a ovo drugo, Kupres, jako je važno. Možemo li situ stvar udesiti da mi vrate oružje TO u Šipovu i u Mrkonjiću? Smatrajući da je to uobičajna provokacija, na ovo nije odgovoreno.

Serb civilians are already fleeing both areas, but the Bosnian Serb military destroyed bridges across the Sana River and is trying to slow the offensive with tank and artillery fire Eto do cega vodi propaganda u rep. Sa obje strane strane Skojevske ulice i svih drugih zaposjednutih položaja, pripadnici milicije i manevraskih jedinica otvorili su takvu vatru da je kolona već u prvim minutama bila razbijena.

Aerodrom je evakuisan 181992.godine, Nakon prolaska kolone kroz Simin Han pojavili su se Nihad Mahmutović i Vukosav Ašanin.

KARADŽIĆ Biće, ali ako dobiju ovi, nek se stave pod njihovu komandu, ovi koji ostaju, jer je Kupres užasno... Do evakuacije Aerodroma Dubrave, Delibegović je ustvari bio taoc kojeg su držali dok kolona sa Aerodroma ne stigne na područje koje kontrolišu jedinice bivše JNA i četnici.

MILOŠEVIĆ Nama je bitno da taj bataljon koji je digla vojska na Kupresu bude tamo i da bude kako treba. U kući izvjesnog Bojića, Enver Delibegović boravi zajedno sa grupom četnika koji su pričali o svojim «podvizima» u Vukovaru. Ujutro oko 11 časova, Enveru Delibgoviću je dozvoljeno da uspostavi vezu sa Selimom Bešlagićem koji kako kaže Delibegović nije znao da sam ja u Požarnici.

Čak i ovaj ludi Šešelj jebo je mater juče opoziciji. Po riječima Envera Delibegovića, Dubajić je upozorio policajce JNA da će mu za život Delibegovića lično odgovarati.

Čak je i njemu jasno, a ovim izdajnicima nije jasno. Indikativan je podatak da su pripadnici UNPROFOR-a već tada boravili u Kovačevom Selu i da su obavili razgovor sa Miletom Dubajićem i njegovim oficirima.

Kaže: ‘Pa zar ste sad kad JNA treba da brani srpski narod rešili da napadate JNA? MILOŠEVIĆ I onaj, kaže, što ima kravatu Cimermanovog kelnera, jebo te bog. Neće da idu na Knin, jer bi ih mnogo izginulo, ali hoće okolo da prođu. Na intervenciju Mileta Dubajića, Delibegović je ponovo vraćen u transporter a kolona je nastavila put do Kovačevog Sela.

MILOŠEVIĆ Primiće ako treba, ali dajte vi koliko god da odredite da vam treba tu da ostane, biće helikopterima prebačeno za njih sve da imaju, da ostanu to da čuvaju. MILOŠEVIĆ ...imaš sve, ali ovo je sad biti ili ne biti prema Krajini, jer oni hoće da odseku Krajinu. Kolona je tada zaustvljena, a vozila koja su dovozila ranjenike sa Brčanske Malte bila su razlogom da je poručnik JNA Maksimović repetirao pištolj i prislonio ga Enveru Delibegoviću na čelo rekavši mu da je on kriv za sve.

KARADŽIĆ Hoće li on primiti još naših mladića ako mu treba, ili samo ono što je već... Kako će da ih zaustavi samo oklopom, ako nema tu brigade? Negdje na ulazu u Kovačevo Selo, Dubajić je saznao za događaj na Brčanskoj Malti.

Reci, molim vas ja želim da obezbedim maksimalnu političku podršku. * * * * * RFE Trideset i prvog jula Milošević i Karadžić razgovaraju o ratu koji se upravo zahuktava u Hrvatskoj, ali i o pregovorima sa Adilom Zulfikarpašićem o tzv. Njegov vozač Blagoje Stankić ostao je u Simin Hanu, gdje se priključio koloni koja je odlazila iz Tuzle.

MILOŠEVIĆ Nek ti nađu i molim te za sat, sad je jedan, u dva mu se javi. Međutim, kako je uskoro došlo u Simin Hanu do otvaranja vatre iz vojnih vozila, Imamović je uspio da se skloni i nakon više teškoća i opasnosti sutradan vrati u Tuzlu.

Comments are closed.