Nyomas utana online dating pyyhekuivain online dating

Ugyanakkor a modelleket leghatékonyabban egy rendszer működésének a leírására, analizálására és megmagyarázására használjuk, a modellezés a megértést (a rendszer megértését) segíti elő.

A modell és a rendszer közötti kapcsolatot jól mutatják a Az iskolai oktatásban használt modellek jelentős része – összefüggésben a tanulók életkori sajátosságaival – a megértés könnyítését célozza, tehát a rendszerelemzés első lépéséhez, a lexikai fázishoz kapcsolódik, gondoljunk csak például a tankönyvekben szereplő sémaszerű ábrákra vagy a tananyagtartalmakat feldolgozó ismerettérképekre.

nyomas utana online dating-11nyomas utana online dating-64nyomas utana online dating-61

A földrajzi közoktatásban a modellezést leginkább – regionális tervezési megközelítésben használjuk, amelyben a problémát a cél és a célok struktúrája adja.

Ebből következik, hogy a modellezés funkciója a rendszerelemek közötti összefüggések feltárása és a rendszer működésének a megvilágítása, ami leegyszerűsítést és általánosítást kíván Csakhogy ez a funkció felveti azt a problémát, hogy vajon mennyire kerülhet távol a modell a valóságtól, vagyis milyen léptékű lehet az egyszerűsítés.

Például egy globális problémára nem lehet lokális modellezést alkalmazni, mint ahogyan fordítva sem.

E két különböző lépték esetén biztosan eltérő lesz a modell, különböző elemekből, esetleg más szerkezettel épülhet fel.

A szemléltetés-szemlélődés funkción tehát szinte csak a lépne túl, amely valóban alkalmas lenne a problémaalapú tanulási folyamat megvalósulására (például gondolati és cselekvési modellek felállítása).

Azért szerepel feltételes módban, mert sajnos csekély példái vannak a magyar földrajztanulásban a köz- és a felsőoktatás szintjén egyaránt.

Megjegyzés: Jelen fejezetben a mentális modellezés kifejtését mellőzzük.

fejlesztése, ami elősegítheti az általánosítás, az egyszerűsítés és az elvonatkoztatás képességének fejlődését, mozgósítja a korábbi ismereteket, és a már meglévő tudáselemekhez kapcsolja az újonnan szerzett információkat.

Az elmondottak alapján a modell szaktudományos fogalmát (benne értve a földrajzi megközelítést is) úgy határozhatjuk meg, mint a valóság szerkezetileg egyszerűsített képe, amely feltehetően lényeges kapcsolatokat mutat be általánosított formában.

Comments are closed.