unternehmensbewertung ertragswertverfahren online dating - Eletem ertelmi online dating

The blacklist table displays any potential databases where the domain might be listed due to suspicious behavior or other potentially harmful activities.

Please note that a listing might not be evidence of malicious activity, and is merely an indication that a blacklisting exists.

For additional information, please check the relevant database, pointed out in the table.

De mindjárt hozzá kell tennem azt is, hogy aligha van művelt nemzet, mely kevésbé volna ismerős a maga népének a költésével, mint a magyar.

Népköltési gyüjteményeink szép számmal vannak, de a nagyközönség azokat nem ismeri.

Költőink is – tisztelet a kevés számú kivételnek – nem ismerik a magyar népköltést.

Legalább műveiken nem látszik meg, hogy időnként a népköltés üdítő, erősítő forrásához fordulnának.

A nagyközönséget nem tudom hibáztatni a látszólagos közönyért.

Kevés embernek van pénze arra, hogy megszerezze összes népköltési gyűjteményeinket s ha megszerezné is, nehezen nyerhetne tiszta képet a népköltés igazi értékéről; egy igazán szép dalnak a hatását tiz-husz utána következő, éppenséggel nem költői becsű dal zavarná meg.És ez természetes, mert gyűjtőink a népköltés termékeinek összegyűjtésénél nem a nagy közönségre gondoltak.Jóformán mindent fölszedtek, ami a néptől való, egyik-másik e tekintetben túlságba is csapott s igy a mi népköltési gyűjteményeinknek első sorban a tudósok és költők vehetnék hasznát. A nyelvtudósokra nem is lehet panasz, a költőkre annál nagyobb.Megkárositották nemcsak magukat, de a közönséget is.Ebből a néhány előrebocsátott sorból a figyelmes olvasó nyilván látja már, hogy mely czélt akarok szolgálni e könyvemmel: könnyiteni akarok a nagyközönség dolgán, meg a poétákén is.A mennyire én meg tudtam itélni, a magyar népköltés gyöngyeit válogattam össze. Azokat, melyek egy valódi költő műveinek hatását teszik az olvasóra.

Comments are closed.