Bosna argentina brazil online dating

Zahtjev za izdavanje vize popunjen i potpisan – bez korekcija3. Važeća viza ili drugi dokument kojim se dokazuje legalan boravak u Norveškoj5.

Dokaz o uplati konzularne takse (originalna uplatnica) na potrebni iznos u NOK prema Cjenovniku konzularnih usluga, na racun 607 .

bosna argentina brazil online dating-41

Dodati 140,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Norvešku, odnosno 160,00 NOK ako ispravu šaljemo preporučenom poštom posredstvom Posten Norge u Republiku Island. Ako putujete poslovno:- Pismo poslodavca sa navedenim razlogom putovanja u Bosnu i Hercegovinu- Pozivno pismo (obrazac 4) izdato na zahtjev za ovjeru pozivnog pisma domaćeg ili stranog pravnog lica registrovanog u Bi H, ovjereno od strane nadležnog Terenskog centra Ministarstva bezbjednosti Bi H.

Pismo mora sadržavati detalje o osobi koja se poziva, uključujući broj pasoša kao i izjavu da će izdavalac poziva obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u Bi H, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz Bi H. Ako putujete kao turist:- Vaučer turističke agencije sa detaljima o smještaju i ishrani ili kopija povratne avionske karte- Kopija bankovnog izvoda - dokaz o dovoljnim sredstvima kojima će biti pokriveni troškovi tokom boravka u Bosni i Hercegovini C.

Ako posjećujete porodicu ili prijatelje:- Pozivno pismo (obrazac 5).

Pismo mora sadržavati detalje o davaocu pozivnog pisma, te detalje o osobi koja se poziva, ukljucujući broj pasoša kao i izjavu da će pozivaoc obezbjediti smještaj, pokriti troškove liječenja, osigurati izdržavanje i podmiriti ostale troškove koji mogu nastati za vrijeme boravka stranca u Bi H, troškove stavljanja stranca pod nadzor, dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja, kao i sve druge troškove izlaska stranca iz Bi H.

Napomena: Zahtjev treba dostaviti jedan mjesec prije namjeravanog datuma putovanja.

Konzularna taksa pokriva samo obradu zahtjeva za izdavanje vize.Obzirom na to, taksa se ne vraća u slučaju ako je zahtjev za izdavanje vize odbijen.2014 FIFA World Cup is what everyone is talking about these days and all the football teams are undergoing rigorous training sessions to be in the best form and take home the cup.SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE DRŽAVLJANE NIJE POTREBNA VIZA ZA BOSNU I HERCEGOVINU Albanija, Andora, Antigva i Barbuda, Argentina, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Brazil, Bruneji, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Holandija, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Izrael, Italija, Japan, Malteški red, Mauricijus, Meksiko, Monako, Moldavija, Nikaragva, Novi Zeland, Norveška, Njemačka, Oman, Panama, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija*, Salvador, San Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, .Državljani zemalja koje su članice Evropske Unije, državljani zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma, državljani zemalja Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica & Švajcarska mogu koristiti ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorije Bi H.Državljani zemalja sa kojima Bi H ima vizni režim mogu boraviti do 15 dana u Bi H bez vize uz uslov da posjeduju višekratnu Šengen vizu ili vizu zemlje EU ili odgovarajuću dozvolu boravka zemlje Šengenskog područja ili zemlje Evropske unije samo ukoliko u Bi H ulaze iz zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, zemlje članice EU ili zemlje s kojom Bi H ima sporazum o readmisiji koji je na snazi - Crna Gora, Makedonija, Srbija,...

Comments are closed.